Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

sun'iy o't o'tning orqa tomorqasini pasaytiradi

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

sun'iy çim maysazorini sintetik maysazorga yotqizish

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Jamoat bog'i bog'ida bulutli osmon ostida fonda ko'l, palma va yashil daraxtlar yonidagi yashil o't maysazor